Maak kennis met de Foqusbedrijven

Verspreid over het hele land delen Foqusbedrijven hun ervaring met broeikasgasreductie op hun boerenerf. Foqusbedrijven zijn leden-melkveebedrijven die hoog scoren op alle verschillende onderdelen van Foqus planet Duurzame ontwikkeling en in het bijzonder op klimaat. De melkveehouders vertellen u graag welke maatregelen zij nemen en waarom. Ze nemen u mee in de eerste resultaten en hoe ze naar de toekomst kijken.

Wilt u meer weten over de Foqusbedrijven? Bezoek dan de activiteiten die het komende jaar worden georganiseerd, zoals open dagen en workshops.

Filter

Aankomende activiteiten

In maart en april worden op de meeste Foqusbedrijven workshops georganiseerd. De melkveehouders nodigen u graag uit om u te laten ervaren hoe zij met o.a. goede landbouwpraktijken hoge scores weten te behalen. Er zal een selectie van onderwerpen als bodem, mest, in- en uitkuilmanagement en rantsoen centraal staan. Meld u via het inschrijfformulier aan!